Vorige

RB Intern

Maar liefst ruim 7.500 leden zijn aangesloten bij het RB. Maar wie zijn al deze leden? Natuurlijk kunnen we niet al onze leden op deze plaats met naam en toenaam opnoemen, maar we kunnen u wel wat inzichten geven in de verschillende onderverdelingen. Zo ziet u dat het aantal leden sinds eind 2016 gestegen is met 3,4%.

Deze toename zien we vooral terug in de lidmaatschapsgroep van RB-leden. Dit betreft zowel geslaagden van de RB-opleiding als instroom van buitenaf. De daling van het aantal aspirant-leden is te verklaren doordat de opleiding tot Register Belastingconsulent eind 2017 niet meer van start is gegaan. Kijken we naar de verdeling RB / RBc dan zien we dat 65% RB-lid is ten opzichte van 21% RBc-lid.

Het percentage jonge leden zien we graag nog verder groeien, de jeugd heeft immers de toekomst

Ondanks een duidelijke toename van vrouwelijke belastingadviseurs, zien we verder dat circa tweederde van onze leden mannelijk zijn. Daarbij is iets meer dan de helft ouder dan 45 jaar. Het percentage Jong RB-leden is 18%, dit aantal zien wij uiteraard graag nog verder groeien. De jeugd heeft immers de toekomst.

Als we kijken naar lidmaatschappen bij andere beroepsorganisaties, zien we dat het merendeel van onze leden alleen bij onze beroepsvereniging is aangesloten, of deze informatie niet gevuld heeft in zijn profiel op RB-plaza.

Tot slot zien we dat onze leden relatief evenwichtig over de regio's zijn verspreid, met een accent op de regio Midden en West-Zuid.