Vorige

RB Academy

In 2017 heeft u gekozen voor kwaliteit en een toekomstbestendig beroep. Voor RB Opleidingen stond 2017 daardoor in het teken van vernieuwing.

  • Bestaande opleidingen en PE worden gemoderniseerd en geüpgraded.
  • De RB Academy wordt ontwikkeld, een verplichte beroepsopleiding voor startende belastingadviseurs.
  • Voor de Register Belastingconsulenten bouwen we aan een aantrekkelijk doorstroomprogramma om in drie jaar (in plaats van vijf) RB te worden.
In september 2018 staat er een modern opleidingshuis voor de belastingadviseur van de toekomst

Opleidingen

In 2017 heeft u ruimschoots gebruikgemaakt van alles wat
RB Opleidingen u biedt om nieuwe kennis te vergaren, verworven kennis bij te houden en uw vaardigheden te verbeteren.
Hoewel de opleiding Register Belastingconsulent in 2017 is gestopt als gevolg van de keuze voor een toekomstbestendig beroep en het Beroepsvaardigheidsprogramma in aangepaste vorm terugkomt in de nieuwe RB Academy, wist u toch uw weg te vinden naar de opleiding Register Belastingadviseur, de opleiding AA/RA-Belastingaccountant, AA/RA Register Belastingadviseur en het toelatingsprogramma voor doorstroom naar de Master Fiscaal Recht aan de Tilburg University en de Rijksuniversiteit Groningen.

Opleidingen volledig in eigen hand

Als gevolg van de keuze voor een toekomstbestendig beroep, is besloten om het opleiden van belastingadviseurs volledig in eigen hand te houden. De samenwerking met derden (waaronder de rol van het RB als exameninstituut) wordt uitgefaseerd.

Sneak preview nieuwe opleidingen

In september 2018 starten de nieuwe opleidingen RB Academy, RB College en voor de RBc´s, het RB-doorstroomprogramma. Onze opleidingen zijn modern, bieden een hoge kwaliteit, maken tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk, zijn interactief en onze nieuwe digitale leeromgeving maakt leren nog leuker!

De RB Academy is de enige fiscale beroepsopleiding voor het mkb, waarin de vertaalslag wordt gemaakt van de collegebanken naar de praktijk. Bedoeld voor de young professionals met een hbo- of wo-opleiding fiscaal recht of fiscale economie, die hun theoretische kennis willen uitbreiden met praktijkgerichte verdieping en vaardigheden om klanten zelfstandig te adviseren. Na succesvolle afronding van de RB Academy is inschrijving als RB mogelijk en mag de RB-titel worden gevoerd.

Wie geen fiscale hbo- of wo-opleiding heeft afgerond, kan met de juiste vooropleiding instappen in het RB College en daarna doorgaan met de RB Academy.

Ontstijg de theorie, breng je carrière naar een hoger plan

RBc's krijgen de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief het RB-doorstroomprogramma te volgen, waarna zij zich eveneens kunnen inschrijven als RB.