Vorige

Belangenbehartiging

Belastingen vormen – aldus de Tilburgse hoogleraar Essers bij de presentatie van het door onze vereniging gesteunde onderzoek naar de Technolease-affaire – een mengsel dat bestaat uit een derde recht, een derde economie en een derde politiek. En de stelling dat dit mengsel vaak explosief van aard is, durft het RB wel voor zijn rekening te nemen.

Voor onze vereniging is een mooie taak weggelegd

Vooral de derde component – de politiek – is een onstabiele factor. Besluiten worden daar nu eenmaal niet altijd op basis van ratio of van feiten genomen. Voor je het weet ben je een fiscale faciliteit kwijt of zit je opgezadeld met een tijdelijke tariefsverhoging. En niets is blijvender – zo is algemeen bekend – dan een tijdelijke belastingverhoging. Het (tijdig!) informeren van betrokkenen, en in het verlengde daarvan zo mogelijk bijsturen, is dan ook van het grootste belang.

Voor onze vereniging is in dit spel een mooie taak weggelegd. Want als de vertegenwoordiger van de belastingadviseurs voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, zien we het als onze opdracht om zowel het fiscale kennisinstituut voor het mkb te zijn als om de fiscale belangen van deze groep te behartigen.

Dat kunnen we niet alleen. Bestuur en medewerkers van het RB voeren dan ook haast dagelijks overleg met andere organisaties. De politiek en de Belastingdienst spelen hierbij een belangrijke rol, maar er zijn nog talloze anderen met wie wij regelmatig het gesprek aangaan. Een selectie van deze partijen ziet u in bovenstaande afbeelding.