Vorige

Permanente Educatie

De permanente educatie is een vast onderdeel van uw beroepsuitoefening als RB en zorgt voor de daarvoor benodigde kwaliteit. Het programma van de Landelijke Studiebijeenkomsten (LSB), PE-cursussen, Jong RB bijeenkomsten, praktijkbijeenkomsten van Bureau Vaktechniek en de Kringbijeenkomsten hebben daaraan bijgedragen.

Onze leden hebben hoge waardering voor onze cursussen en bijeenkomsten

In 2017 is meer vorm gegeven aan themacursussen en masterclasses. U heeft hoge waardering voor onze cursussen en bijeenkomsten. U waardeerde de LSB’s gemiddeld op 7,7 en onze PE cursussen op 7,9.

Cursussen zijn informatief, actueel maar bovenal zeer praktisch