twitter-logo-silhouette youtube instagram

Vorige

Profilering van de RB

Hoe trots bent u op uw titel? Vertelt u uw klanten dat u RB bent? En aangesloten bent bij het RB? Legt u uit wat u allemaal doet om uw kennis up-to-date te houden? Om hiermee uw klant zo volledig mogelijk te kunnen adviseren? Zodat uw klant kan doen wat hij het liefste doet… namelijk ondernemen!

Een belangrijk middel om het mkb te bereiken is uiteraard onze eigen achterban

Als RB heeft u met elkaar een appèl op ons gedaan om het beroep van belastingadviseur toekomstbestendig te maken. Met deze opdracht zijn wij in 2017 aan de slag gegaan en zijn we gaan bouwen aan al onze pijlers: onze opleidingen, de permanente educatie en de profilering van de RB en het RB.

Profileringscampagnes

Vanuit onze ambitie voor een Toekomstbestendig Beroep hebben we bepaald wat er nodig is om de positie van de RB steviger in de markt te zetten. Zo is het belangrijk dat het mkb een RB weet te vinden en dat studenten willen kiezen voor het beroep. In 2017 zijn we gestart met twee profileringscampagnes om beide doelgroepen te bereiken.

Campagne RB voor het mkb

In de profileringscampagne met de boodschap: ‘De RB daar begint elk fiscaal antwoord mee’ legt het RB uit wat de toegevoegde waarde van een RB is richting zijn (potentiële) klanten in het mkb en stakeholders in de markt. Een belangrijk middel om het mkb te bereiken is uiteraard onze eigen achterban.

De RB
Daar begint elk fiscaal antwoord mee

Erkend RB-kantoor

Via de erkenningsregeling tot Erkend RB-kantoor zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met onze leden. We bieden deze kantoren handvatten om snel en eenvoudig aan te haken op onze campagnes en de uitingen verder te verspreiden onder de eigen klantenkring. In 2017 hebben 591 kantoren (in totaal 638 vestigingen) zich aangemeld als Erkend RB-kantoor.

Als Erkend RB-kantoor profiteert u direct van een aantal praktische tools om uw kantoor stevig in de markt te zetten. Natuurlijk is er het RB-logo maar denk ook aan posters, banners, thematische folders die uw klant goed op weg helpen. Alle mogelijkheden zijn terug te vinden in de speciaal hiervoor ontworpen RB Toolkit.

Als kantoor wil je vertrouwen uitstralen naar je klanten en de markt. Het RB-logo staat voor kwaliteit en dat is wat wij onze klanten bieden. Buro360 Adviseurs en Accountants

Campagne RB Worden

Ook voor het profileren van het beroep steunen we als RB op onze brede achterban van leden. Het aantal belastingadviseurs voor het mkb dient een gezonde aanwas te kennen. Dit kunnen we onder andere bereiken door studenten op hoge scholen en universiteiten en jonge fiscalisten te interesseren voor het mkb en aan ons te binden. Dit geeft het RB vorm in de profileringscampagne met de boodschap: ‘Een RB maakt meer mee’.

Een RB maakt meer mee

Voor deze campagne zijn nieuwe social media-kanalen ingericht. Interessante en leuke informatie voor studenten wordt via deze kanalen gedeeld.

Samenwerking fiscale studieverenigingen

Om het mkb aantrekkelijk te maken en nieuwe hbo- en wo-instroom te generen voor onze kantoren zijn we in 2017 de samenwerking gestart met bijna alle fiscale studieverenigingen. Zo sponseren we de verenigingen door middel van het plaatsen van online banners, organiseren we RB-borrels, leveren we een bijdrage aan bedrijvencontactdagen en geven we presentaties voor verschillende gelegenheden. In 2017 hebben we voor de tweede keer het RB Jongerencongres georganiseerd waar onder andere 90 fiscale studenten bij aanwezig waren.