Vorige

Jongerenbeleid

Om een gezonde aanwas van leden te realiseren, is onder andere een jongerenbeleid ontwikkeld. Dit jongerenbeleid is erop gericht om jongeren te binden aan de fiscale adviespraktijk en aan het RB als dé beroepsorganisatie van belastingadviseurs voor het mkb.

De doelgroep is gedefinieerd in twee verschillende partijen, namelijk de Jong RB leden (t/m 35 jaar) en fiscale studenten van hogescholen en universiteiten. Samenwerking en co-creatie op het gebied van jongerenbeleid is belangrijk. Waar mogelijk zoeken we dan ook verbindingen met relevante stakeholders. Denk hierbij aan universiteiten en hogescholen, fiscale studieverenigingen, grote en middelgrote kantoren en diverse jongerennetwerken.

RB Jongerencommissie

De Jongerencommissie behartigt de belangen van de Jong RB-leden, biedt een platform waar jongeren hun mening kunnen uiten, brengt jonge leden bijeen om met en van elkaar te leren, levert een bijdrage aan de toekomst van het beroep en vervult tevens een adviesfunctie naar het bestuur. De jongerencommissie organiseert ook de Jong RB-bijeenkomsten.

Begin 2018 is de samenstelling van de commissie gewijzigd, de huidige commissie bestaat uit de volgende leden:
Ralph Rijnders (voorzitter), Ingrid Schut (vice-voorzitter), Remco Siergers, Jurriaan van Steen, Nienke Zomer en Thomas van Houten.

Leren van en met elkaar

De Jongerencommissie heeft voor haar achterban het jaarprogramma verzorgd, waarbij de focus lag op de inhoud, vaardigheden, verbinden en netwerken. De verschillende Jong RB bijeenkomsten zijn door de deelnemers zeer goed beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een 8,3. In 2017 zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

 • Workshop ‘falende fiscale adviezen’
  “Leuke inspirerende workshop, je werd echt aan het omdenken gezet”
 • Masterclass ‘uitdagingen voor het nieuwe kabinet’
  “Twee geweldige sprekers, die continu de aandacht houden, boeiend vertellen over mogelijke toekomstperspectieven en goede wisselwerking qua discussie. Ook het antwoorden op de stellingen was erg interactief!”
 • Workshop ‘Toezicht’ (in samenwerking met Belastingdienst Jong)
  “Spreker weet de groep te betrekken, enthousiasmeren en had een sterk verhaal/boodschap”
 • Training ‘Getting things Done’
  “Onderwerpen op dit gebied zijn interessant. Geeft toegevoegde waarde”
 • Workshop RB-dag: ‘De Foutenfabriek’
  “Fouten maken mag. Dit leidt zelfs tot meer zelfvertrouwen”

RB Jongerencongres

Na een succesvolle eerste editie vond dit jaar, in universiteitsstad Amsterdam, het tweede RB Jongerencongres plaats. Het thema van deze dag was ‘ik adviseer, dus ik besta (niet)‘. Nieuw was de werkgeverslunch voor de studenten. Tien RB-kantoren konden zich presenteren en in gesprek gaan met de fiscale studenten. In totaal hebben 160 Jong RB-leden en studenten deelgenomen aan het congres, een goede reden om in 2018 dit succes voort te zetten. De contacten tussen studenten en studieverenigingen bieden daarnaast waardevolle input voor het nieuwe magazine RB Worden. Het congres werd afgesloten met een walking dinner.

TaxY - visie Jong RB toekomstig belastingstelsel

De Jongerencommissie is naar aanleiding van het RB Jongerencongres 2016 een project gestart om de politiek een visiedocument aan te bieden ten aanzien van een toekomstig belastingstelsel, specifiek gericht op jongerenthema’s. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten en brainstormsessies georganiseerd. Dit heeft nieuwe en verstevigde relaties opgeleverd met diverse stakeholders.

Dit visiestuk, genaamd TaxY, wordt in mei 2018 (namens en door Jong RB) aangeboden aan politiek Den Haag. Dit draagt bij aan het vergroten van onze naamsbekendheid, profilering van het RB en Jong RB bij de politiek, maar ook bij (nieuwe) doelgroepen als studenten, docenten, werkgevers/kantoren en stakeholders.

Samenwerkingen

Het RB is zich op meerdere fronten actiever gaan opstellen richten het hbo en het wo. Enerzijds door te werken aan meer zichtbaarheid en profilering van het vak. Anderzijds door het aanbieden van de RB Academy. Maar ook de profilering van de mkb-praktijk komt aan bod tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en bedrijvenmarkten.

Met diverse (fiscale) studieverenigingen zijn sponsorcontracten afgesloten. Gedurende het jaar is er daarnaast regelmatig contact met de studenten/bestuursleden en vinden er diverse samenwerkingen plaats. U kunt hierbij denken aan het verzorgen van gastcolleges of informatiebijeenkomsten.

De SRA verzorgt op diverse hogescholen mkb-kantorendagen en Praktijkdagen. Het RB verzorgt daarbij een RB-pitch en wordt hierbij ondersteund door jonge, enthousiaste en betrokken RB-ambassadeurs. Zij verzorgen de praktijklezingen voor de aanwezige studenten.

Stichting Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) is een samenwerkingsverband tussen alle landelijke fiscale studieverenigingen. Deze stichting beoogt activiteiten voor alle fiscale studenten in Nederland te organiseren en hen begeleiding en verdieping in hun studie te bieden. Daartoe wordt er jaarlijks een congres georganiseerd, dit vond plaats op 29 september 2017 in Amsterdam. Het RB was mede-sponsor en samen met de RB Jongerencommissie aanwezig op de informatie-/ bedrijvenmarkt.

Het RB heeft eind november wederom deelgenomen aan de Nationale Taxweek in Biezenmortel. Studenten vanuit alle hbo-opleidingen Fiscaal Recht & Economie (FR&E) komen samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen, maar ook om verder kennis te maken met het werkveld. Het RB heeft tijdens dit evenement twee gastcolleges verzorgd en de studenten voorlichting gegeven over de doorstudeermogelijkheden tijdens de bedrijvenmarkt.