Vorige

Bestuursleden in beeld

De heer
mr. W.J.M. (Wil)
Vennix RB - voorzitter

Portefeuilles:
Belangenbehartiging en Profilering van de RB

We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het RB neer te zetten als dé beroepsorganisatie van en voor de belastingadviseurs voor het mkb. Zowel richting onze eigen leden, als binnen de fiscale wereld en daarbuiten.
De heer
mr. drs. A.J.A. (Fons)
Overwater RB - vicevoorzitter

Portefeuilles:
Belangenbehartiging en Profilering van de RB

Profilering van de RB: hoe de karakteristieken van een topadviseur voor het mkb het beste kunnen worden gepositioneerd.
Mevrouw
H.M. (Annemarie)
Spa AA RB - penningmeester

Portefeuilles:
RB Intern en Jongerenbeleid

Jong RB: een inspirerend netwerk waarin we een positieve flow zien van binding van studenten en jonge fiscalisten aan de fiscale adviespraktijk in het mkb en het RB!
De heer
Y.H. (Yvo)
Burkink

Portefeuilles:
RB Academy, Permanente Educatie en Ondersteuning beroepsuitoefening

We zijn trots op onze nieuw ontwikkelde opleidingen RB Academy en RB College en verwachten hiermee te voldoen aan een grote vraag bij zowel young profs als advieskantoren in het mkb.
Mevrouw
mr. C.M.J.F. (Chantal)
Moelands

Portefeuilles:
RB Academy, Permanente Educatie en Kwaliteit

Hoge kwaliteit is een voorwaarde voor toekomstbestendigheid.
De heer
drs. F.M.A.M. (Frank)
van Merrienboer

Portefeuilles: RB Intern, Kwaliteit, Ondersteuning beroepsuitoefening en Jongerenbeleid

Kwaliteit heeft prioriteit!