Vorige

Kwaliteit

‘Lang nadat de prijs vergeten is, wordt de kwaliteit nog herinnerd’. ‘Kent u die uitdrukking?’, placht dominee Gremdaat (het alter ego van Paul Haenen) in zulke gevallen te vragen. Mocht u die uitdrukking nog niet kennen, het schijnt het ondernemerscredo van de Gucci-familie te wezen, bekend van de nec plus ultra luxe hebbedingen. Voor de belastingadviseur ligt dat niet veel anders. Men mag zeuren over uw nota, het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van uw werk.

Het grote verschil is dat kwaliteit voor de fiscalist geen luxe is, maar een bestaansvoorwaarde. De tijd dat u het redde met een avondopleiding van twee maanden in combinatie met een oude almanak en een mooi verhaal ligt al lang achter ons. Wie dat niet gelooft en het liever aan den lijve wil ondervinden wensen wij succes, maar uw carrière kon wel eens een verdraaid kort leven beschoren zijn. Immers, ‘it is costly wisdom that is bought by experience’, om er nog maar eens een citaatje tegenaan te gooien. Daar komt bij dat de touwtjes de laatste jaren zijn aangetrokken. Straffen zijn in veel gevallen hoger geworden, (fiscaalrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke) aansprakelijkheid ligt altijd op de loer en weet dat de cliënt die u zo graag terzijde wilde staan als het er werkelijk op aan komt wel eens uw grote vijand kan blijken te zijn. Kortom, wie zich belastingadviseur noemt moet weten wat hij of zij doet, ondanks het feit dat deze titel niet wettelijk beschermd is.

Lang nadat de prijs vergeten is, wordt de kwaliteit nog herinnerd

Een beroepsvereniging die zichzelf (en haar leden) serieus wenst te nemen heeft kwaliteit hoog in haar vaandel staan. Niet omdat het kan, maar omdat het moet! Nu is kwaliteit een verschijnsel dat zich in vele gedaanten kan aandienen. Opleiding, bijscholing, ervaring, coaching, werkprocessen, collegiaal overleg, ICT, vakliteratuur: het zijn randvoorwaarden (maar helaas geen garanties) voor kwaliteit. Kwaliteit (of beter gezegd: het gebrek daar aan) kan natuurlijk altijd nog achteraf getoetst worden door de tucht- of strafrechter, maar het is zoveel aangenamer, nuttiger en zinvoller om die toetsing niet achteraf maar vooraf te doen.

Belastingadvies is topsport

Het RB neemt kwaliteit in al zijn aspecten serieus. Uiterst serieus mogen we wel zeggen. Onze opleidingen, onze PE, ons Bureau Vaktechniek, onze vraagbaak, ons RB-plaza, onze literatuurvoorziening, ons RB Kwaliteitshandboek en – als het moet – ons tuchtrecht: het staat allemaal ten dienste van onze kwaliteit. Beter gezegd: van uw kwaliteit. Dat we de lat daarbij voortdurend een beetje hoger leggen moet u ons niet kwalijk nemen. We moeten wel, en in het verlengde daarvan: u moet dat ook! Dat het Olympische motto ‘Citius, Altius, Fortius’ (sneller, hoger, sterker) hier naadloos op aansluit kan geen toeval zijn.

Want belastingadvies is topsport!