Vorige

Ondersteuning beroepsuitoefening

Het RB biedt ter ondersteuning voor de beroepsuitoefening diverse (vaktechnische) producten en bijeenkomsten aan. Daarnaast konden leden ook in 2017 weer besparen op verzekeringen, vakliteratuur en bijeenkomsten door gezamenlijke inkoop.

Ondersteuning via RB-plaza en Bureau Vaktechniek

2017 is het eerste volledige jaar van ons interactieve online platform RB-plaza. Op RB-plaza wordt niet alleen informatie door de vereniging gedeeld, maar er is ook volop plaats voor de leden om zelf actief te participeren. Van die laatste optie werd ook in 2017 goed gebruikgemaakt. Het aantal opgestarte discussies is ten opzichte van 2016 zelfs gestegen met 26%. Daarnaast kunnen leden voor collegiaal overleg en eventuele doorverwijzing op alle fiscale terreinen natuurlijk ook terecht bij de helpdesk van Bureau Vaktechniek. Medewerkers van Bureau Vaktechniek verzorgden in oktober, op verschillende locaties, praktijkbijeenkomsten gericht op de fiscale actualiteit.

Het Register

Vakblad Het Register wordt in eigen beheer uitgegeven. Centraal in het vakblad staan kennisoverdracht en praktijkinformatie. Naast vaste rubrieken als de Column, Het Interview en Jurisprudentie & Wetgeving bevat het magazine een katern verenigingsnieuws. Het Register verschijnt zes keer per jaar en wordt per post toegezonden aan leden en relaties. Voor leden is het vakblad ook digitaal in een interactieve tabletversie te lezen.

Modellenbank

Samen met Bol Juristen heeft het RB een databank met juridische modelovereenkomsten ontwikkeld, toegespitst op het privaatrecht. Inmiddels zijn er maar liefst 77 modellen beschikbaar. De modellen kunnen door RB-leden worden gebruikt in de fiscale adviespraktijk. Bol Juristen houdt de databank actueel. Naast de Juridische Modellenbank biedt het RB ook 90 fiscale modellen.

RB Kwaliteitshandboek

Dit dynamische handboek ondersteunt een hoogwaardige en doelmatige beroepsuitoefening. Het geeft handvatten voor de inrichting van de kantoor- organisatie en processen. Ook geeft het sturing aan klantprocessen en dossiervorming. Zo draagt dit handboek bij aan het op peil brengen en houden van de dienstverlening en het vastleggen van het kwaliteitsbeleid van het kantoor. Leden kunnen de standaard versie zelf aanpassen aan hun kantoorsituatie. Bovendien kan men beide versies downloaden als PDF, zodat men het kwaliteitshandboek ook intern kan delen met kantoorgenoten.

Notities

In 2017 zijn voor de leden circa 40 vakinhoudelijke notities geschreven en herschreven. Deze notities zijn online te raadplegen voor leden.

Specialistengroepen

Het RB heeft diverse netwerken van specialisten opgezet voor onder meer periodiek vaktechnisch overleg en klankborden. Ook in 2017 hebben deze groepen bijgedragen aan verenigingszaken, zoals commentaren van de Commissie Wetsvoorstellen en het schrijven van vakupdates.

  • Specialistengroep Btw
  • Specialistengroep Estate Planning
  • Specialistengroep Formeel Belastingrecht
  • Specialistengroep Internationaal Belastingrecht
  • Specialistengroep Loonheffingen
  • Specialistengroep Toekomstvoorzieningen

Lijsten van de deelnemers aan de specialistengroepen zijn geplaatst op RB-plaza, zodat zij ook vindbaar zijn voor leden die een specialist zoeken.

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel is een nieuwsbrief bedoeld voor – potentiële – klanten van onze zelfstandig gevestigde leden. De nieuwsbrief bevat praktische artikelen op fiscaal, financieel en arbeidsrechtelijk gebied die zorgen voor een actieve signalering bij klanten. Fiscaal Actueel wordt samengesteld door Bureau Vaktechniek, verschijnt vier keer per jaar en is ook digitaal verkrijgbaar.

Vakliteratuur

Leden konden ook in 2017 weer besparen op de kosten van vakliteratuur. Het RB ziet het als een belangrijke taak om zijn leden optimaal te ondersteunen in hun streven naar kwaliteit.