Vorige

Voorwoord

Wil Vennix, voorzitter van het RB tot 8 juni 2018, kijkt terug op een enerverend 2017. Een jaar waarin veel gebeurd is: er zijn vergaande plannen in het kader van een toekomstbestendig beroep voorgelegd aan de leden en er zijn vooral ook goede discussies met leden hierover gevoerd. Meer over deze plannen vertelt Wil u graag zelf.

Het RB neemt deel aan uiteenlopende initiatieven

Hoe ziet de toekomst eruit voor het RB? Fons Overwater, benoeming tot voorzitter van het RB per 8 juni 2018, stelt dat het beroep van belastingadviseurs zal blijven veranderen. Het bestuur zal zeker verder gaan op de ingeslagen weg en gaat dit vormgeven in een nieuw op te stellen strategisch plan 2019-2022.

Ook in 2018 werken we als bestuur en bureau verder aan de toekomst van ons beroep. We doen dit graag samen met onze leden, we zijn namelijk enorm trots op hun grote betrokkenheid bij onze vereniging. Vanzelfsprekend zoeken we ook zo veel mogelijk de samenwerking met relevante stakeholders. We kiezen voor de toekomst en werken aan kwaliteit.